Het bestuur van RZL is als volgt samengesteld:

Rene Vercoulen voorzitter

Marianne Grosveld secretaris

Roy van den Kerkhof penningmeester en ledenadministratie

Dominic Hogendorp algemeen bestuurslid