Het bestuur van RZL is als volgt samengesteld:

Rene Vercoulen voorzitter

Marianne Grosveld secretaris

Jos Bongers penningmeester, ledenadministratie

Wil Janssen bestuurslid