Jaarcontributie per 1 januari 2023

OmschrijvingAantal trainingen per weekKosten
Jeugdrecreant tot 18 jaar1 x € 233,-
Recreanten en trimmers 18 jaar en ouder1 x€ 247,-
Jeugdrecreant, Startvergunninghouder tot 18 jaarmeer dan 1 x€ 249,-
Recreanten en trimmers, Startvergunninghouder 18 jaar en ouder.meer dan 1 x€ 263,-

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december en dient te worden voldaan door RZL te machtigen.

Wedstrijdzwemmers, ouder dan 12 jaar, betalen €12,50 per jaar aan de “startvergunning” van de KNZB, voor zwemmers jonger dan 12 jaar is dit € 6.

Indien meer leden uit een gezin jonger zijn dan 18 jaar en lid zijn bij RZL wordt er een korting verleend. Deze korting is voor het tweede lid € 6 per jaar en voor een derde lid € 9 per jaar..

Voor nieuwe leden die instappen gedurende het lopende jaar geldt:

• 1/12 deel van de contributie maal het aantal resterende hele maanden

• Eenmalige inschrijfkosten van € 12.

Contributie en inschrijfkosten moeten voldaan zijn voordat met zwemmen begonnen mag worden!