Privacy Statement RZL (Regionale Zwemclub Leudal) Versie dd: 05-04-2018
Binnen onze zwemvereniging worden persoonsgegevens van onze leden geregistreerd. Dit is noodzakelijk om tot een juiste en volledige ledenadministratie te komen. Hieronder is in onze privacy verklaring weergegeven hoe wij omgaan met uw gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwemvereniging “Regionale Zwemclub Leudal” verwerkt persoonsgegevens van onze leden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN rekeningnummer
 • Zwemniveau en groepsindelingen alsmede gezwommen tijden tijdens wedstrijden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zwemvereniging “Regionale Zwemclub Leudal” verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Wij verzamelen van onze minderjarige leden dezelfde gegevens als van volwassen leden. Aanmelden als lid dient in alle gevallen onder de verantwoording van de wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.
 • We kunnen niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@rzlhaelen.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Zwemvereniging “Regionale Zwemclub Leudal” verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributiebetaling
 • U te informeren over verenigingsaangelegenheden
 • Om diensten te kunnen leveren (delen voortgangsresultaten en delen zwemresultaten)
 • Meldplicht naar bond (KNZB)

Hoe lang we gegevens bewaren

Zwemvereniging “Regionale Zwemclub Leudal” zal uw persoonsgegevens actief bewaren en beheren zolang het lidmaatschap geschied. Na afmelding worden de gegevens gearchiveerd en op verzoek volledig verwijderd.

Delen met anderen

Zwemvereniging “Regionale Zwemclub Leudal” verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Instanties waar wij de lid gegevens mee delen zijn:

 • KNZB/Sportlink; als overkoepelende sportbond waarbij wij zijn aangesloten en afdracht bondscontributie.
 • Gemeente Leudal; Ter verkrijging van de (jeugd)sportsubsidie.

In kaart brengen websitebezoek

Zwemvereniging “Regionale Zwemclub Leudal” gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@rzlhaelen.nl. Zwemvereniging “Regionale Zwemclub Leudal” zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Overige contactgegevens zijn te vinden op onze website onder Vereniging/Contact

Beveiliging

Zwemvereniging “Regionale Zwemclub Leudal” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons in het zwembad of via secretariaat@rzlhaelen.nl.