Rabobank clubkas campagne

Op maandag 11 juni hebben Annelies en Marianne een bezoek gebracht aan de Rabobank Roadshow. Tijdens deze show hebben ze van de Rabobank een mooie check van de clubkas campagne ontvangen. De check had een waarde van € 440,40.

dav

 

Lees meer

Geplaatst in Algemene Berichten | Laat een reactie achter

Clubkampioenschappen 2017-2018 en BBQ

Over enkele weken is het zwemseizoen 2017-2018 ten einde. Het seizoen sluiten we af met de clubkampioenschappen voor alle zwemmers en aansluitend een gezellige barbecue voor alle leden en ouders van jeugdleden, officials, trainers en vrijwilligers. Na de barbecue is de prijsuitreiking van de clubkampioenschappen. De barbecue wordt gehouden op zaterdag 16 juni 2018.

Klik hier voor het inschrijfformulier van de BBQ.

Geplaatst in Algemene Berichten | Laat een reactie achter

Rabobank Clubkas Campagne 2018

De Rabobank Peel, Maas en Leudal stelt weer een gedeelte van de winst in de vorm van sponsoring ter beschikking aan verenigingen. Iedereen die lid is van de Rabobank kan 5 stemmen uitbrengen op verenigingen.
Als voorwaarde geldt dat per vereniging maximaal 2 stemmen kunnen worden uitgebracht. De stemming gaat via de computer. In de brief die u van de Rabobank heeft ontvangen staat duidelijk uitgelegd hoe het werkt.

Gestemd kan worden tussen 8 en 23 mei.

We roepen u op gebruik te maken van dit stemrecht en onze vereniging te steunen want wij hebben uw steun hard nodig.
Iedere stem telt en brengt voor ons geld op. Zo helpt u ons om weer vele zwemactiviteiten voor jong en oud te kunnen organiseren.

Steun RZL,

Lees meer

Geplaatst in Algemene Berichten | Laat een reactie achter

Uitslag VC5 22 april 2018 te Nederweert

Lees meer

Geplaatst in Archief Wedstrijduitslagen | Laat een reactie achter

Uitslag VC 4 18 mrt 2018 te Weert

Lees meer

Geplaatst in Archief Wedstrijduitslagen | Laat een reactie achter

Uitslag limietwedstrijd 11 maart 2018 te Eindhoven

Lees meer

Geplaatst in Archief Wedstrijduitslagen | Laat een reactie achter

Uitslag Minioren/ Swimkick deel 2 11 maart 2018 te Blerick

Lees meer

Geplaatst in Minioren-Juniorencircuit | Laat een reactie achter

Algemene Ledenvergadering donderdag 19 april 2018

Het bestuur van RZL, Regionale Zwemclub Leudal, nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van RZL, conform gestelde in de statuten onder art. 17. Lid 1.

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op:
Donderdag 19 april 2018 om 20.30 uur
Locatie: Bie Briels, Kerkstraat 4 Roggel

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen van de vergadering van 20 april 2017
3. Vaststellen van de jaarverslagen
4. Behandeling en vaststellen van de rekening en verantwoording over 2017-2018
5. Financiële commissie en benoeming nieuw lid – vaststellen begroting
6. Bestuursverkiezing Aftredend: Will van de Rieth Nieuw bestuurslid: Er is een vacature voor bestuurslid. Iedereen die belangstelling heeft voor een bestuursfunctie kan dit kenbaar maken aan het secretariaat. Klik hier voor de vacature.
7. Beleidsplan
8. Jubilarissen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Alle genoemde documenten zijn ter vergadering aanwezig. Indien gewenst worden de documenten op aanvraag ter inzage gestuurd. Een kopie van de stukken is verkrijgbaar bij de secretaris, A. Bongers, via secretariaat@rzlhaelen.nl.
Mocht u verhinderd zijn dan kunt u zich afmelden voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat: secretariaat@rzlhaelen.nl.

Lees meer

Geplaatst in Algemene Berichten | Laat een reactie achter

Uitslag Minioren junioren wedstrijd deel 3 25 feb 2018 te Roermond

Lees meer

Geplaatst in Minioren-Juniorencircuit | Laat een reactie achter

Uitslag Alma Mater Sprintwedstrijd 17 feb 2018 te Eindhoven

Lees meer

Geplaatst in Archief Wedstrijduitslagen | Laat een reactie achter