Swimkick en Miniorencircuit

Swimkick-Minioren wedstrijden
Het Swimkick-Miniorencircuit bestaat uit 3 wedstrijden, die allemaal in de regio worden gezwommen. In dit circuit zwemt RZL samen met de startgemeenschap ReSet, RZ Roermond en startgemeenschap Patrick-de Roersoppers.

Deze wedstrijden worden gehouden op:
zondag 27 januari 2019 in ons eigen zwembad in Haelen
inzwemmen start om 13.30 uur – start wedstrijd is om 14.00 uur
zondag 12 mei 2019 in zwembad De Wisselslag in Blerick
inzwemmen start om 13.00 uur – start wedstrijd is om 13.30 uur.

Swimkick-zwemmers zijn beginnende wedstrijdzwemmers in de categorieën jongens minioren 1 t/m 6 en meisjes minioren 1 t/m 5.
De kinderen zwemmen 25 en 50 m nummers en estafettes.
Diskwalificatie volgt alleen bij grove fouten.

De Minioren-zwemmers worden uitgedaagd met 50 tot 400 m nummers.
Zij zwemmen samen met de Swimkickzwemmers estafettes. De minioren zwemmers en zwemsters kennen de regels van het wedstrijdzwemmen al beter en beheersen ook beter de te zwemmen afstanden.
De minioren zwemmen ook nog 3 wedstrijden in het Minioren-Juniorencircuit.

In principe kunnen kinderen vanaf 6 jaar deelnemen aan deze wedstrijden.
De trainers bepalen aan de hand van de ontwikkeling van de zwemmers tijdens de trainingen wie in aanmerking komt voor deelname aan deze wedstrijden.

DSC_1227