Swimkick en Miniorencircuit

Swimkick-Minioren wedstrijden
Vanaf het zwemseizoen 2016-2017 wordt een start gemaakt met het zwemmen in de nieuwe wedstrijdcircuits. Een daarvan is het Swimkick-Miniorencircuit.

Het Swimkick-Miniorencircuit bestaat uit 4 wedstrijden, die allemaal in de regio worden gezwommen. In dit circuit zwemt RZL samen met de zwemverenigingen ROB (Beesel), RZ (Roermond), Eszet (Swalmen), De Roersoppers (Melick) en Patrick (Echt).

Deze wedstrijden worden gehouden op:
zondag 16 oktober 2016 in zwembad De Roerdomp te Roermond
zondag 18 december 2016 in zwembad De Roerdomp te Roermond
zondag 22 januari 2017 in ons eigen zwembad te Haelen
zondag 9 april 2017 in het Apollobad te Melick

Swimkick-zwemmers zijn beginnende wedstrijdzwemmers in de categorieën jongens minioren 1 t/m 6 en meisjes minioren 1 t/m 5.
De kinderen zwemmen 25 en 50 m nummers en estafettes.
Diskwalificatie volgt alleen bij grove fouten.

De Minioren-zwemmers worden uitgedaagd met 50 tot 400 m nummers.
Zij zwemmen samen met de Swimkickzwemmers estafettes. De minioren zwemmers en zwemsters kennen de regels van het wedstrijdzwemmen al beter en beheersen ook beter de te zwemmen afstanden.
De minioren zwemmen ook nog 4 wedstrijden in het Minioren-Juniorencircuit.

In principe kunnen kinderen vanaf 6 jaar deelnemen aan deze wedstrijden.
De trainers bepalen aan de hand van de ontwikkeling van de zwemmers tijdens de trainingen wie in aanmerking komt voor deelname aan deze wedstrijden.

DSC_1227