Sociale Veiligheid – VCP

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie. Het vertrouwenspunt is bereikbaar onder telefoonnummer 0900-2025590. Op hun website www.centrumveiligesport.nl vind je meer informatie over deze onderwerpen en er staan diverse manieren vermeld om met het Centrum Veilige Sport contact op te nemen.

De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..  Elke sportbond heeft een Vertrouwenscontactpersoon en zo’n 38% van de verenigingen heeft er één.
Binnen onze vereniging is de functie van Vertrouwenscontactpersoon nog niet ingevuld.

De VCP wordt geacht om te handelen volgens een bepaald protocol.
De activiteiten van een VCP zijn:
• Eerste opvang/aanspreekpunt
• Doorverwijzen
• Preventieactiviteiten

Vertrouwenscontactpersonen
De VCP van de KNZB is beschikbaar voor haar zwemverenigingen en individuele leden. Mocht een zwemvereniging zelf een VCP hebben aangesteld dan kan de VCP van de zwemvereniging bij de VCP van de KNZB terecht ter ondersteuning in de procedurele rol.

De vertrouwenscontactpersoon van de KNZB is: Petra van den Hoek.
Je kunt met haar in contact komen via vcp@knzb.nl of telefoonnummer 06-55440359.

Bijgewerkt: augustus 2019