Code Blauw

Wat is Code Blauw?
Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en de faciliteiten om te gaan.

Code Blauw: staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!
Wij streven naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Houd je aan de spel- en gedragsregels

Spelregels zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat het spel op een eerlijke en juiste manier verloopt. Vaak is er een scheidsrechter of official aanwezig bij wedstrijden die in de gaten houdt om alles volgens de spelregels verloopt. Maar ken jij zelf de spelregels goed? Als je goed op de hoogte bent van de spelregels zal je merken dat het spel ook leuker is. Niet alleen sporters dienen de regels te kennen maar dat is ook belangrijk voor ouders en toeschouwers. Als zij op de tribune zitten op aan te moedigen is het handig als ook zij weten wat de spelregels zijn. Op die manier is meer begrip voor bijvoorbeeld de beslissingen van de scheidsrechter of official.

Naast spelregels zijn er ook gedragsregels of omgangsregels.
In deze regels staan de afspraken die er binnen een vereniging zijn, hoe eenieder met Binky in de kleedkamerelkaar om dient te gaan en wat de normen en waarden zijn binnen de vereniging.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 19 april 2016 zijn onderstaande omgangs- en gedragsregels voor alle leden vastgesteld.

Onder het tabblad Omgangs- en Gedragsregels zijn deze regels  opgenomen op onze website.

De KNZB heeft speciaal voor uitleg aan kinderen “Binky” afbeeldingen gemaakt.
De afbeelding hierboven waar Binky het kleedlokaal rommelig heeft gemaakt door “stoer” afval om te gooien of op de grond te gooien, kan door trainers/ouders/begeleiders gebruikt worden om uit te leggen dat dit gedrag niet gewenst is.
Onder het tabblad “Binky” zullen de Binky afbeeldingen gepubliceerd worden.

Wat te doen als er een klacht is op gebied van sociale veiligheid?
Onder het tabblad Sociale veiligheid-VCP staat opgenomen met welke vragen, klachten en/of opmerkingen u bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) terecht kunt.