Sterrenplan

Ter verbetering van de opleidingsstructuur hanteert RZL het Sterrenplan. Het KNZB Sterrenplan is ontwikkeld met het doel kinderen kennis te laten maken met de zwemvereniging, waarbij verschillende facetten van de zwemsport aan de orde komen.

Inleiding
Het nationale Zwem-ABC vormt de basis voor een leven lang zwemplezier. In de praktijk behalen kinderen vaak alleen hun A- en B-diploma. Pas bij een volledig zwem ABC mag verondersteld worden dat het kind zwemveilig en zwemvaardig is. Het Sterrenplan is zodanig gemaakt dat kinderen met een A en B diploma of met het volledige Zwem-ABC de geleerde vaardigheden herhalen en nieuwe vaardigheden uit de KNZB meerjaren-opleidingsplannen leren. De doelgroep bestaat met name uit kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Op speelse, maar wel doelgerichte manier worden nieuwe vaardigheden geleerd. Rode draad door het hele Sterrenplan: Zwemmen is leuk!

Opbouw van het Sterrenplan
Het Sterrenplan is opgebouwd uit diverse modules. De lesperiodes per module zijn kort (ca. 8 lessen per module) en worden op leuke manier afgesloten, zodat de kinderen enthousiast mee blijven doen. Op deze manier kunnen 4 modules per jaar worden aangeboden.

Het Sterrenplan bestaat uit sporttakspecifieke en sporttakoverstijgende modules. RZL heeft er voor gekozen om 8 modules verdeeld over 2 jaar aan te bieden aan de jonge zwemmers en zwemsters.

Certificaat met stickers Ik heb sterke spieren

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De sporttakoverstijgende modules die vanaf instroom worden aangeboden zijn: 
ik kan trucjes in het water (1) 
ik heb sterke spieren (1)
ik sport samen met anderen (1) 
ik gebruik verschillende zwemspullen (2) 
ik kan mijn sport lang volhouden (2)

De sporttakspecifieke modules die aangeboden worden: 
ik survival in het water (1) 
ik kan synchroon zwemmen (2) 
ik speel waterpolo (2)

Certficaat met stickers Ik survival in het water

Certficaat met stickers
Ik survival in het water

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De module “ik zwem wedstrijden” zal volledig gespreid over de 2 jaren worden aangeboden.

Alle vaardigheden benodigd voor de zwemdiploma’s komen in het Sterrenplan aan de orde. De zwemdiploma’s C en zwemvaardigheid 1, 2 en 3 blijven gehandhaafd.
De weg naar deze diploma’s wordt voor de kinderen leuker gemaakt!

Presentatie Sterrenplan

Het Sterrenplan wordt aangeboden in combinatie met een poster, stickers en een certificaat. De poster wordt bij de start van de trainingen van het nieuwe seizoen aan de kinderen gegeven. 

 

Tijdens de lessen van een module test de trainer de kinderen. Als ze een bepaalde vaardigheid goed beheersen, ontvangen ze na de training een sticker. Deze sticker kunnen ze op de poster plakken, zodat de vooruitgang in het zwemmen ook voor de kinderen zichtbaar wordt. Bij de laatste les van de module worden de geleerde vaardigheden herhaald en ontvangen de zwemmers en zwemsters een certificaat. Op het certificaat staan de vaardigheden beschreven.

Op welke tijden wordt het Sterrenplan aangeboden? 
Zaterdag van 08.30-09.15 uur
baan 3: Sterrenplan 5 t/m 8
baan 4: Sterrenplan 1 t/m 4 

Zondag van 08.45-09.30 uur
banen 3 en 4: Sterrenplan 5 t/m 8
Deze Sterrenplantraining is voor de zwemmers die op woensdag Swimkicktraining hebben. Het kan zijn dat er ook niet-Swimkickzwemmers op deze tijd geplaatst gaan worden.

Zondag van 09.30-10.15 uur
banen 1 en 2: Sterrenplan 1 t/m 4
banen 3 en 4: Sterrenplan 5 t/m 8