Leszwemmen

De lessen van het elementair zwemmen binnen RZL zijn een vervolg op het zwem-ABC. Tijdens de lessen worden op een speelse en plezierige wijze nieuwe zwemtechnieken aangeleerd en bestaande zwemvaardigheden verbeterd. RZL hanteert hiervoor de KNZB-Sterrenplan lesmethode. Meer informatie hierover zie Sterrenplan.

Jaarlijks worden de zwemdiploma’s C, zwemvaardigheid I, II en III afgenomen. Tijdens de gewone lessen vindt een selectie plaats van kandidaten die hieraan kunnen deelnemen.
De examenkosten zijn niet verrekend in de contributies en worden vooraf aan het examen apart verrekend.

Om deel te kunnen nemen aan de lessen van het elementair zwemmen is minimaal het zwemdiploma B vereist.

Nieuwe leden kunnen ieder moment instromen, in overleg met de trainers.
De lessen vinden plaats op zaterdag- en zondagochtend.