Contributie

De leden betalen een jaarlijkse contributie. De ledenvergadering heeft besloten dat de jaarlijkse contributie bij vooruitbetaling of in kwartaaltermijnen middels machtiging mag worden voldaan.
De algemene ledenvergadering, welke jaarlijks wordt gehouden, stelt de contributie vast.

De tarieven per januari 2022:
– jeugdrecreanten (tot 18 jaar), 1x per week: € 233,-
– seniorenrecreanten, 1x per week: € 247,-
– jeugdrecreanten, jeugd startvergunninghouders (tot 18 jaar), 2x per week of meer: € 249,-
– seniorenrecreanten, senioren startvergunninghouders, 2x per week of meer: € 263,-

Alle wedstrijdzwemmers ouder dan 12 jaar betalen jaarlijks een bijdrage van € 12,50 aan de startvergunning van de KNZB.
Reductie voor meerdere leden uit een gezin en jonger dan 18 jaar: tweede lid € 6,- per jaar en derde e.v. lid € 9,- per jaar.

De contributie is zoals gebruikelijk voor een jaar.
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Voor nieuwe leden die instappen gedurende het lopende jaar geldt ;
• 1/12 deel van de contributie maal het aantal resterende hele maanden plus
• 1/48 deel van de contributie maal het resterende hele weken plus
• € 12,00 inschrijfgeld voor leden 12 jaar en ouder
• € 6,00 inschrijfgeld voor leden tot 12 jaar.
De contributiegelden en inschrijfgeld moeten geboekt zijn voordat er met zwemmen begonnen mag worden!
De contributie gelden en inschrijfgeld kunnen uitsluitend worden voldaan door RZL te machtigen het verschuldigde bedrag per kwartaal van de rekening te laten afschrijven of vooraf op de rekening van RZL (Rabobank Maas en Leudal, IBAN-nummer NL36RABO0118601598) de jaar contributie voldoen. Inschrijfformulier verkrijgbaar in het zwembad!

Restitutie contributie:
Dit alleen in zeer dringende gevallen (zoals langdurige ziekte) en alleen na toestemming van de bestuursvergadering.
Betreffende wedstrijdzwemmers die stoppen na het seizoen geldt geen restitutie omdat van hen wordt verwacht dat zij hun lichaam goed aftrainen en daarvoor toch zwemuren nodig hebben (de kosten aan de KNZB zijn eveneens jaarlijks).

Leden die tussentijds meerdere malen per week gaan zwemmen dan waarvoor ze contributie betalen, worden 1/12 deel van de meerprijs maal het aantal maanden vanaf de eerste keer in rekening gebracht.
Dit dient vooraf kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur (schriftelijk)
Een trainer/ster heeft de mogelijkheid een zwemmer/ster mee te laten proefzwemmen (afspraak bestuur). Hij/zij dient dit wel te vermelden op de aanwezigheidslijst!